EX CASH SHOP


เติมเกมราคาถูก -10%

เติมเกม zepeto

เติมเกม zepeto ใช้เพียง UID เท่านั้น

เติมเกมได้ตลาด 24 ชั่วโมง

พ้อยเข้าทันทีหลังจากชำระเงิน


ขั้นตอนการเติม
1.กรอก UID
2.เลือก Pack ที่ต้องการ
3.กดปุ่ม"ยืนยันคำสั่งซื้อ"
4.สแกน QR code ชำระเงิน
5.จะได้รับ Point ภายใน 5 นาที
วิธีดู Open ID
เติมเกมzepeto

กรุณากรอก UID

เลือกจำนวน ZEMS ที่ต้องการ

เลือกจำนวน COINS ที่ต้องการ

ยอดชำระ : 0 บาท