EX CASH SHOP


เติมเกมrox -10%

เติมเกม ROX

เติมเกม ROX ใช้เพียง UID เท่านั้น

เติมเกมได้ตลาด 24 ชั่วโมง

พ้อยเข้าทันทีหลังจากชำระเงิน


ขั้นตอนการเติม
1.กรอกชื่อในเกมและแท็ก
2.เลือกจำนวนพ้อยที่ต้องการ
3.กดปุ่ม"ยืนยันคำสั่งซื้อ"
4.สแกน QR code ชำระเงิน
5.จะได้รับ Point ภายใน 5 นาที
วิธีดู UID
เติมเกมrox

กรุณากรอก UID

เลือกจำนวน Point ที่ต้องการ

ยอดชำระ : 0 บาท