EX CASH SHOP


เติมเกมราคาถูก -10%

EXcash Card

ซื้อบัตร EXcash ราคาถูก

ใช้สำหรับเติมเกมค่าย EXE

ได้รับ Code ทันทีหลังจากชำระ


ขั้นตอนการเติม
1.กรอก Email ที่ต้องการรับ บัตร EXcash
2.เลือกราคาบัตรที่ต้องการ
3.กดปุ่ม"ยืนยันคำสั่งซื้อ"
4.สแกน QR code ชำระเงิน
5.บัตร EXcash จะถูกส่งไปยัง Email ทันที
6.ใช้ Code ได้ที่ : Click

กรุณากรอก Email

เลือกราคาบัตรที่ต้องการ

ยอดชำระ : 0 บาท