EX CASH SHOP


เติมเกมaceracer -10%

เติมเกม Ace racer

เติมเกม Ace racer ใช้เพียง UID เท่านั้น

เติมเกมได้ตลาด 24 ชั่วโมง

พ้อยเข้าทันทีหลังจากชำระเงิน


ขั้นตอนการเติม
1.กรอก UID
2.เลือก Server
3.เลือก Pack ที่ต้องการ
4.กดปุ่ม"ยืนยันคำสั่งซื้อ"
5.สแกน QR code ชำระเงิน
6.จะได้รับ Point ภายใน 5 นาที
วิธีดู UID
เติมเกมaceracer

กรุณากรอก UID

หมายเหตุ กรณี login แบบ guest ต้องผูกบัญชีก่อนเติมเท่านั้น
สามารถดูขั้นตอนการผู้บัญชีได้ที่
https://bit.ly/3mcGKnc


เลือกจำนวน Tokens ที่ต้องการ

ยอดชำระ : 0 บาท