EX CASH SHOP


เติมเกมLOL_PC -10%

เติมเกม League of Legends [PC]

เติมเกม League of Legends [PC]

ใช้เพียงชื่อในเกมและแท็ก

เติมเกมได้ตลาด 24 ชั่วโมง

พ้อยเข้าทันทีหลังจากชำระเงิน


ขั้นตอนการเติม
1.กรอก ชื่อในเกมและแท็ก
2.เลือกจำนวนเพชรที่ต้องการ
3.กดปุ่ม"ยืนยันคำสั่งซื้อ"
4.สแกน QR code ชำระเงิน
5.จะได้รับ Point ภายใน 5 นาที
วิธีดู UID
เติมเกมLOL_PC

กรุณากรอกชื่อในเกมและแท็ก

เลือกจำนวน Point ที่ต้องการ

ยอดชำระ : 0 บาท