EX CASH SHOP


เติมเกมHonkai_Star_Rail -15%

เติมเกม Honkai: Star Rail

เติมเกม Honkai: Star Rail ใช้เพียง UID เท่านั้น

เติมเกมได้ตลาด 24 ชั่วโมง

พ้อยเข้าทันทีหลังจากชำระเงิน


ขั้นตอนการเติม
1.กรอก UID
2.เลือก Server
3.เลือก Pack ที่ต้องการ
4.กดปุ่ม"ยืนยันคำสั่งซื้อ"
5.สแกน QR code ชำระเงิน
6.จะได้รับ Point ภายใน 5 นาที
วิธีดู UID
เติมเกมHonkai_Star_Rail

กรุณากรอก UID

เลือก Packed ที่ต้องการ

ยอดชำระ : 0 บาท